آزمایشگاه بیمارستان امام حسین (ع) اهرم

  • آدرس تنگستان اهرم خیابان آبگرم بیمارستان امام حسین (ع)
  • تلفن 7735222251
درباره آزمایشگاه