گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان امام حسین (ع) اهرم

  • آدرس بوشهر - تنگستان - اهرم - خیابان آبگرم - بیمارستان امام حسین (ع)
  • تلفن 07735222251

درباره آزمایشگاه بیمارستان امام حسین (ع) اهرم


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان امام حسین (ع) اهرم
  • بوشهر - تنگستان - اهرم - خیابان آبگرم - بیمارستان امام حسین (ع)
  • 07735222251
مجوز ها و تاییدیه ها