بیمارستان شوشتری

  • آدرس شیراز-خیابان شریعتی اول خ هنگ (باسکول نادر)
  • تلفن 2333087 , 2333332
درباره آزمایشگاه