آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفاء

  • آدرس   میدان سرچشمه -  کوچه شهید لطفی آذر -  بن بست شمس - پلاک ٣٥
  • تلفن 04533236325
درباره آزمایشگاه