آزمایشگاه بیمارستان ساسان

  • آدرس بلوار کشاورز شماره 59
  • تلفن 88968305
درباره آزمایشگاه