آزمایشگاه انقلاب

  • آدرس لرستان - خرم آباد - خیابان انقلاب روبروی بیمارستان شهدای عشایر 
  • تلفن 6613229666
درباره آزمایشگاه