آزمایشگاه ایران (شیرین)

  • آدرس همدان - خ بوعلی - طیقه فوفانی رادیولوژی دکتر جوادی
  • تلفن 2512189
درباره آزمایشگاه