آزمایشگاه بیمارستان بقیه الله الا اعظم (عج) شهرستان دیلم

  • آدرس دیلم -انتهای خیابان امام حسین- بیمارستان بقیه الله الا اعظم (عج) -شهرستان دیلم
  • تلفن 7733241130
درباره آزمایشگاه