آزمایشگاه بیمارستان بقیه الله الا اعظم (عج) شهرستان دیلم

  • آدرس دیلم انتهای خیابان امام حسین بیمارستان بقیه الله الا اعظم (عج) شهرستان دیلم
  • تلفن 7733241130
درباره آزمایشگاه