گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان بقیه الله الا اعظم (عج) شهرستان دیلم

  • آدرس بوشهر - دیلم - انتهای خیابان امام حسین - بیمارستان بقیه الله الا اعظم (عج) - شهرستان دیلم
  • تلفن 07733241160

درباره آزمایشگاه بیمارستان بقیه الله الا اعظم (عج) شهرستان دیلم


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان بقیه الله الا اعظم (عج) شهرستان دیلم
  • بوشهر - دیلم - انتهای خیابان امام حسین - بیمارستان بقیه الله الا اعظم (عج) - شهرستان دیلم
  • 07733241160
مجوز ها و تاییدیه ها