بیمارستان دکترخدادوست

  • آدرس شیراز – خ زرگری – فلکه زرگری
  • تلفن 6277593 , 6277070
درباره آزمایشگاه