آزمایشگاه بیمارستان امیر المومنین مراغه

  • آدرس مراغه -خیابان معلم شمالی -جاده نوا
  • تلفن 2241591
درباره آزمایشگاه