آزمایشگاه آنالیز(صالحی)

  • آدرس تبریز- خ آزادی-روبروی پمپ بنزین مارالان ساختمان آتیه
  • تلفن 3373643
درباره آزمایشگاه