گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

آزمایشگاه آنالیز(صالحی)

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز- خیابان آزادی - روبروی پمپ بنزین مارالان - ساختمان آتیه - طبقه سوم
  • تلفن 04133373643

درباره آزمایشگاه آنالیز(صالحی)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه آنالیز(صالحی)
  • آذربایجان شرقی - تبریز- خیابان آزادی - روبروی پمپ بنزین مارالان - ساختمان آتیه - طبقه سوم
  • 04133373643
مجوز ها و تاییده ها