آزمایشگاه آنالیز(صالحی)

  • آدرس تبریز- خیابان آزادی-روبروی پمپ بنزین مارالان ساختمان آتیه
  • تلفن 04133373643
درباره آزمایشگاه