گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان زکریا

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز- خیابان بهادری
  • تلفن 04133305557

درباره آزمایشگاه بیمارستان زکریا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان زکریا
  • آذربایجان شرقی - تبریز- خیابان بهادری
  • 04133305557
مجوز ها و تاییدیه ها