آزمایشگاه بیمارستان زکریا

  • آدرس تبریز-خیابان بهادری
  • تلفن 04133305557
درباره آزمایشگاه