بیمارستان ولی عصر-عج کازرون

  • آدرس شیراز- کازرون
  • تلفن 7212227080
درباره آزمایشگاه