آزمایشگاه پارس

  • آدرس کردستان - سنندج-خیابان پاسداران ـ جنب کلینیک فرهنگیان
  • تلفن 8713239502
درباره آزمایشگاه