آزمایشگاه بیمارستان سبلان 

  • آدرس  میدان وحدت
  • تلفن 33173979
درباره آزمایشگاه