گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان سبلان 

  • آدرس اردبیل - میدان وحدت
  • تلفن 04533339791

درباره آزمایشگاه بیمارستان سبلان 


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان سبلان 
  • اردبیل - میدان وحدت
  • 04533339791
مجوز ها و تاییدیه ها