گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه المهدی شهرکرد

  • آدرس چهار محال و بختیاری - شهرکرد – بلوار شریعتی – کوچه ۴۴ پ۱
  • تلفن 03832264468

درباره آزمایشگاه المهدی شهرکرد


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه المهدی شهرکرد
  • چهار محال و بختیاری - شهرکرد – بلوار شریعتی – کوچه ۴۴ پ۱
  • 03832264468
مجوز ها و تاییدیه ها