آزمایشگاه بیمارستان امام رضا خان ببین

  • آدرس خان ببینخان ببین-جاده اصلی
  • تلفن 2610
درباره آزمایشگاه