آزمایشگاه بهار

  • آدرس کرمان - -خیابان فردوسی-نبش پروین اعتصامی
  • تلفن 2460009
درباره آزمایشگاه