آزمایشگاه رازی 

  • آدرس لرستان - درود -  ابتدای خ کندوان
  • تلفن 4225512
درباره آزمایشگاه