بیمارستان فرهمندفر

  • آدرس شیراز-خیابان قصرالدشت سه راه گودگری
  • تلفن 6260066 , 6264748
درباره آزمایشگاه