بیمارستان جوادالائمه خرامه

  • آدرس شیراز
  • تلفن
درباره آزمایشگاه