گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان جوادالائمه خرامه

  • آدرس فارس - خرامه - بلوار ورودی شهر
  • تلفن 07132728443 , 07132728440

درباره آزمایشگاه بیمارستان جوادالائمه خرامه


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان جوادالائمه خرامه
  • فارس - خرامه - بلوار ورودی شهر
  • 07132728443 - 07132728440
مجوز ها و تاییدیه ها