گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهر

  • آدرس فارس -شهرستان مهر- بلوار امام خمینی- بیمارستان فاطمه الزهرا(س) مهر
  • تلفن 07152822514

درباره آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهر
  • فارس -شهرستان مهر- بلوار امام خمینی- بیمارستان فاطمه الزهرا(س) مهر
  • 07152822514
مجوز ها و تاییدیه ها