مرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا (ع)

  • آدرس لارستان- بلوار امام رضا
  • تلفن
درباره آزمایشگاه