گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان شهید رجایی

  • آدرس فارس - شیراز - بیمارستان شهیدرجائی
  • تلفن 07136364001

درباره آزمایشگاه بیمارستان شهید رجایی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان شهید رجایی
  • فارس - شیراز - بیمارستان شهیدرجائی
  • 07136364001
مجوز ها و تاییدیه ها