آزمایشگاه الغدیر

  • آدرس قم - خ نیروگاه نرسیده به میدان
  • تلفن 8851309
درباره آزمایشگاه