آزمایشگاه بیمارستان باهنر

  • آدرس کرمان - خیابان قرنی غربی
  • تلفن 2235011 , 2235019
درباره آزمایشگاه