گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر (عج) خرم بید

  • آدرس فارس - خرم بید - بلوار وحدت
  • تلفن 07144451021 , 07144451025

درباره آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر (عج) خرم بید


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر (عج) خرم بید
  • فارس - خرم بید - بلوار وحدت
  • 07144451021 - 07144451025
مجوز ها و تاییدیه ها