آزمایشگاه امام رضا

  • آدرس کرمان - جیرفت خیابان شهید رجائی مجتمع پزشکان ثامن الائمه
  • تلفن 2219270
درباره آزمایشگاه