گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان خامنه

  • آدرس آذربایجان شرقی - شبستر - خامنه - خیابان شید محمد خیابانی
  • تلفن 04142427932

درباره آزمایشگاه بیمارستان خامنه


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان خامنه
  • آذربایجان شرقی - شبستر - خامنه - خیابان شید محمد خیابانی
  • 04142427932
مجوز ها و تاییدیه ها