آزمایشگاه بوعلی شیراز-نظیری

  • آدرس شیراز-ابتدای بلوارمعالی اباد-طبقه فوقانی بانک مسکن
  • تلفن 6240937
درباره آزمایشگاه