آزمایشگاه بیمارستان ارتش

  • آدرس تبریز خ آزادی جنب پادگان 21حمزه
  • تلفن 5421570
درباره آزمایشگاه