آزمایشگاه بیمارستان ارتش

  • آدرس تبریز خیابان آزادی جنب پادگان 21حمزه
  • تلفن 04135421570
درباره آزمایشگاه