گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان ارتش

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان آزادی - جنب پادگان 21حمزه
  • تلفن 04135421570

درباره آزمایشگاه بیمارستان ارتش


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان ارتش
  • آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان آزادی - جنب پادگان 21حمزه
  • 04135421570
مجوز ها و تاییدیه ها