آزماشگاه تشخیص طبی بهزاد-تبریز

  • آدرس تبریز-خیابان آذربایجان- پائین ترا ز چهارراه آخونی- روبروی داروخانه دکترنجفیان
  • تلفن 04132863883
درباره آزمایشگاه