بیمارستان علوی

  • آدرس شیراز - فلکه ولیعصر - انتهای خیابان تختی
  • تلفن 2247360 , 2227732
درباره آزمایشگاه