گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان بوعلی

  • آدرس اردبیل - میدان ورزش - خیابان معلم - روبروی پارک آزادی - مرکز آموزشی درمانی بوعلی
  • تلفن 04533252251 , 04533252252 , 04533252253 , 04533252254

درباره آزمایشگاه بیمارستان بوعلی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها