آزمایشگاه آزاد شهر

  • آدرس یزد- فلکه اول آزادشهر
  • تلفن 7211275
درباره آزمایشگاه