مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امیرکلا

مرکز تصویربرداری بیمارستان امیرکلا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس بابل- امیرکلا- بلوار امام رضا
  • تلفن 01135271681
درباره مرکز