مرکزمرکز تصویربرداری بامداد

مرکز تصویربرداری بامداد

رادیولوژی

  • آدرس اصفهان-خیابان شمس ابادی -چهارراه عباس اباد- مقابل گلدشت بن بست بامداد
  • تلفن 03132352026
درباره مرکز