مرکزبیمارستان‌ بیست و دو بهمن

بیمارستان‌ بیست و دو بهمن

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - کوی 22 بهمن
  • تلفن
درباره مرکز