مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان کوثر

مرکز تصویربرداری بیمارستان کوثر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ایلام- خیابان امام علی
  • تلفن 08432224970
درباره مرکز