گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان کوثر

مرکز تصویربرداری بیمارستان کوثر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ایلام - خیابان امام علی
  • تلفن 08432224970

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان کوثر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها