گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان کوثر

مرکز تصویربرداری بیمارستان کوثر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ایلام - خیابان امام علی
  • تلفن 08432224970

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان کوثر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان کوثر
  • ایلام - خیابان امام علی
  • 08432224970
مجوز ها و تاییدیه ها