مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان ولیعصر

مرکز تصویربرداری بیمارستان ولیعصر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس رزن - خیابان امام خمینی (ره)
  • تلفن 08136222100
درباره مرکز