گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان ولیعصر

مرکز تصویربرداری بیمارستان ولیعصر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس رزن - خیابان امام خمینی (ره)
  • تلفن 08136222100

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان ولیعصر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها