مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان بهبود

مرکز تصویربرداری بیمارستان بهبود

اسکن ایزوتوپ , سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس تبریز- خیابان ارتش جنوبی -نرسیده به چها رراه باغشمال
  • تلفن 04135538701
درباره مرکز