مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امام

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام

سونوگرافی , رادیولوژی , نوار مغز

  • آدرس ایلام- خیابان آیت اله حیدری
  • تلفن 08433334500
درباره مرکز