گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان امام

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام

سونوگرافی , رادیولوژی , نوار مغز

  • آدرس ایلام - خیابان آیت ا... حیدری
  • تلفن 08433337204

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان امام


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها