مرکزبیمارستان‌ مهر

بیمارستان‌ مهر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - کیانپارس خیابان شهید چمران خیابان کوثر
  • تلفن
درباره مرکز