مرکزمرکز تصویربرداری دکتر طهمورسی

مرکز تصویربرداری دکتر طهمورسی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس کرمان - -میدان آزادی -نبش بهمنیار -ساختمان والیعصر
  • تلفن 03432449991
درباره مرکز