مشاوره
مرکزمرکز تصویربرداری دکتر تفضل شیراز

مرکز تصویربرداری دکتر تفضل شیراز

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز-خیابان سیدجمال الدین اسدابادی
  • تلفن 07132334378 , 07132303614
درباره مرکز

تبلیغ app
دندانپزشک خوب
مشاوره جنسی
مشاوره بارداری ، ناباروری
طب سوزنی