مرکزمرکز تصویربرداری فرخنده

مرکز تصویربرداری فرخنده

سونوگرافی

  • آدرس مراغه- خیابان خواجه نصیر-طبقه زیرین ساختمان شفا
  • تلفن 04137249944
درباره مرکز