گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان ولی عصر (عج)

مرکز تصویربرداری بیمارستان ولی عصر (عج)

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز
  • تلفن 7224227504

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان ولی عصر (عج)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها