مرکزمرکز تصویربرداری درمانگاه فجریک

مرکز تصویربرداری درمانگاه فجریک

سونوگرافی

  • آدرس تبریز- خیابان آزادی
  • تلفن 04135421545
درباره مرکز