مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شرکت نفت

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شرکت نفت

سی تی اسکن , سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اهواز - سه راهی فرودگاه
  • تلفن 06134436601 , 06134436604
درباره مرکز