مرکزمرکز تصویربرداری دکتر طاهری

مرکز تصویربرداری دکتر طاهری

سونوگرافی

  • آدرس اصفهان -خیابان توحید میانی- جنب داروخانه دی -ساختمان پردیس
  • تلفن 03136271782
درباره مرکز