مرکزمرکز تصویربرداری دکترصدیق پور

مرکز تصویربرداری دکترصدیق پور

رادیولوژی

  • آدرس شهرکرد- چهارراه فصیحی- مجتمع امام صادق
  • تلفن 03832220510
درباره مرکز